2e huis Oostenrijk: fiscaal

Wanneer u een 2e huis koopt in Oostenrijk, zijn er enkele fiscale aspecten om rekening mee te houden. We helpen u graag.

Deskundige begeleiding

Na ondertekening van de koopovereenkomst, brengen wij u in contact met Fritzenwallner-Gandler; één van de grootste accountantskantoren in de regio Salzburg. Zij kunnen voor u de begeleiding in het gehele fiscale traject verzorgen, zodat u (deels) de BTW op de koopsom terug kunt vorderen.

Om in aanmerking te komen voor BTW teruggave moeten de navolgende stappen worden doorlopen:

Stap 1: Opstellen begroting

Opstellen van een financiële prognose ten behoeve van de berekening voor de gekochte woning. Deze prognose dient een positief resultaat te laten zien over een periode van 20 jaar. Voor het opstellen van deze prognose zijn in ieder geval de navolgende gegevens nodig:

  • Financiering (rente en aflossingsplan)
  • Verhuur prognose, incl. verwachting eigen gebruik
  • Begroting exploitatiekosten / kosten VVE

Stap 2: Fiscale registratie

Aan de hand van de vastgestelde begroting kan de registratie verder worden aangevraagd. Hiervoor wordt er een vragenformulier ingevuld en moeten belangrijke documenten worden ingeleverd, zoals:

  • Koopovereenkomst
  • Verhuurovereenkomst verhuurbemiddeling en bedrijfsvoering
  • Financiële begroting voor een periode van 20 jaar

Stap 3: IB- en BTW-nummer

Na het afronden van bovengenoemde punten ontvangt u een Oostenrijks inkomstenbelasting en BTW nummer.

Stap 4: Belasting terugvorderen

In het kwartaal waarin het BTW-nummer is toegewezen, kan de belasting worden teruggevorderd van de aankoop. Tijdens de bouw gebeurt dit tijdens de verschillende bouwfases zoals opgenomen in de koopovereenkomst. Bij een reeds opgeleverde woning zal dit in 1 keer gedaan worden.

Stap 5: Aangifte IB en BTW

Na oplevering wordt de woning in de verhuur genomen en zal er per kwartaal een aangifte voor de omzetbelasting gedaan moeten worden, alsmede een jaarlijkse opgave van de inkomsten- en omzet-belasting.

SERVICE VAN HET HUIS!

Wij hechten veel waarde aan goede een begeleiding en willen dat alles voor u perfect wordt geregeld, daarom nemen wij de kosten voor de eerste twee stappen voor onze rekening als u dat via ons partner Fritzenwallner-Gandler doet.

“De begeleiding van Landberg was perfect. Persoonlijk als het kon, zakelijk als het moest. En altijd helder. Chapeau!”